Boeken

Mijn eerste boek, autobiografische thriller ‘Gegrepen’ (ISBN: 9789065236227), heeft ontroerende recensies gekregen.

Gegrepen beschrijft een aantal jaren van mijn leven in romanvorm. Een spannend boek, een thriller. Een boek dat alles omschrijft, zo zintuiglijk mogelijk. De details, de taboes.

In het boek is te lezen wat ik heb meegemaakt en hoe ik er op dat moment mee om ben gegaan. Het is voor mij een uitdaging de lezer zoveel mogelijk mee te nemen in de beleving van de hoofdpersoon van het boek. Hiernaast staat de begeleidende (achterflap)tekst van het boek.

Met het boek wil ik niet alleen de stem zijn voor de vele mensen met een “geheim trauma”, maar vind ik het net zo belangrijk dat familie en vrienden handvatten krijgen over hoe je een getroffene zo goed mogelijk kunt bijstaan. Een psychiater van GGZ-instelling Parnassia Groep gaf aan te hopen dat zoveel mogelijk medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg, voor wie het relevant is, het boek zullen lezen. Daarnaast ben ik van mening dat ook docenten van scholen en huisartsen waardevolle informatie uit ‘Gegrepen’ kunnen halen.

Mijn tweede boek heet: ‘(On)begrepen’, (ISBN: 9789492192066) gaat over de impact van de trauma’s op mijn leven. Dit is het vervolg op ‘Gegrepen’.

In dit boek is te lezen hoe mijn leven verder ging. De traumatische ervaringen hebben mij getekend voor het leven op vele gebieden. Wel heb ik de kwaliteit van mijn leven kunnen vergroten, lees over het begin van een lang herstelproces.

“Naast de adembenemende beschrijvingen van de uiterst spannende situaties, vertelt Femke voor het eerst intieme details over de mentale, sociale en fysieke gevolgen van het buitensporige geweld dat haar is aangedaan. Langzaam maar zeker leert ze naar zichzelf, èn weer naar buiten te kijken.”

Ook ‘(On)begrepen’ is geheel autobiografisch.

Cover

Doorbreek de stilte (ISBN 9789065238511): hét boek voor hulpverleners en docenten die zwijggedrag willen kunnen doorbreken.

In mijn derde boek (2017) staan interventies en eyeopeners beschreven waarmee de bespreekdrempel verlaagd kan worden. Voor cliënten in de gezondheidszorg kunnen evidence-based behandelingen toegankelijk worden of lopende behandelingen zullen optimaler benut kunnen worden. In het onderwijs kan het in gesprek komen met leerlingen over problemen voorkomen dat situaties niet ontwrichten en/of de toeleiding naar passende hulpverlening bevorderen.

220