NIEUWS

Het meisje dat niet werd gehoord

17 Jun 2014

Den Haag, 18 juni 2014

In coma liggend meisje (14)  verkracht. En dat is niet alles!

Toen een 14 jaar meisje anoniem haar persoonlijke verhaal instuurde naar platform Doorbreek De Stilte, nam zij het besluit een einde te maken aan het absolute zwijgen over de geheimen die zij jaren lang met zich meedroeg. Ze vertelde te zijn geslagen, vernederd en stelselmatig te zijn verkracht. Ook was zij gestoken met messen in haar lichaam en werd haar kinderhuid als asbak gebruikt.

Ik (Femke) las de anonieme email en schreef een empathisch bericht terug. De omvang van het geweld werden tijdens de daarop volgende e-mailwisseling snel duidelijk en het meisje gaf aan uit huis weg te moeten in verband met haar veiligheid. Ik heb haar aangemoedigd het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK) te bellen, te vertellen wat haar was aangedaan en wat zij van het AMK wilde. Er werd maar kort geluisterd door de telefonist en het meisje kreeg het advies te praten met haar mentor op school.

Omdat ik heel boos was over de gang van zaken maar wel wilde weten waarom zij was afgewimpeld belde ik met een regio manager van het AMK. Zij vertelde dat het AMK toch dé aangewezen instantie is om deze zaak te melden en dat er waarschijnlijk iets fout was gegaan. Samen maakten we een briefje met erin de informatie die het AMK nodig zou moeten hebben aan informatie.

Het meisje belde weer zeer moedig naar het AMK, las het briefje voor maar was te bang haar naam direct op te geven.

De medewerker aan de telefoon bood niet aan nog eens te bellen of ergens af te spreken maar gaf het meisje het advies dat ze met haar mentor moest praten op school of de kindertelefoon moest bellen. Het meisje mailde mij weer: ‘Femke, ik kan het niet nog een keer vertellen…’

Het is het gelukt een familielid te vinden die verder van het gezin af stond die bereid was het meisje op te vangen. De fysieke schade bleek vele malen ernstiger dan verwacht. Open steekwonden, ontstoken wonden, een hersenschudding en tientallen kneuzingen. Het meisje werd ernstig verzwakt opgenomen in het ziekenhuis en werd geopereerd om onder andere de schade van messteken aan haar organen te herstellen en een vaginareconstructie.

Helaas lijkt de zorg en hulp voor dit kind te laat te komen, ze ligt in het ziekenhuis in coma. Vele e-mails ( >200) in anderhalve maand later ontving Doorbreek de Stilte 17 juni 2014 het bericht dat zij door haar belager vandaag in het ziekenhuis (in comateuze toestand) is verkracht. De politie is op de hoogte gesteld.  

Had zij ook voor haar leven moeten vechten als de medewerkers van het AMK er alles aan gedaan hadden het meisje te helpen?

Lieve dappere meid, iedere dag steek ik een kaarsje voor je aan en ik hoop dat dat het doorbreken van jou stilte doet inzien dat er veel mensen achter jou staan.

GebrokenZiel