Handreikingen

220

TraumaMist

Wie werkt in beroepen binnen de gezondheidszorg, onderwijs of in (para)medische herkent het: personen die niet spreken over onderwerpen die hun leven ontwrichten. Geen passende woorden kunnen vinden, angst om overvallen te worden door een golf van emoties, schaamtegevoelens en angst voor onbegrip zijn voorbeelden van oorzaken die het zwijggedrag in stand houden. Niet zelden wordt het zwijgen opgelegd door iemand uit de relationele of familiaire kring.

Zwijggedrag ontneemt een verhaal het geluid, de impact wordt echter niet minder maar juist groter. Jongeren raken uit beeld en geïsoleerd en iemand die getraumatiseerd is krijgt het stempel “therapieresistent” als de evidence based behandelingen geen effect hebben. TraumaMist is een verzameling van interventies en eyeopeners die kunnen bijdragen aan het doorbreken van de stilte zodat een reguliere behandeling – evidence based – of begeleiding tòch helpend kunnen zijn.

TraumaMist is te gebruiken bij allerlei voorkomende situaties waarin wordt gezwegen, niet alleen bij een psychotrauma. Het TraumaMist programma slaat men een brug van zwijgen naar praten, met concrete voorbereiding en draagkracht verbreding naar individuele gesprekstherapie.

Geïnteresseerd of een lezing aanvragen? Neem contact op via het contactformulier of email naar traumamist@gmail.com.

Jouw Verhaal insturen

Heb jij de behoefte jouw verhaal – desgewenst anoniem – aan mij te laten lezen? Schrijf het op of upload jouw verhaal door te klikken op deze link: http://doorbreekdestilte.nl/jouw-verhaal  Niets van de opgestuurde tekst zal worden gepubliceerd.

Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Scrol daarvoor naar beneden en vul je e-mailadres in.  

Trainingen voor hulpverleners

Uiteraard kunnen de trainingen en lezingen op maat gemaakt worden.

‘De fysieke gevolgen van seksueel geweld’
In deze informatieve lezing wordt het belang uiteen gezet voor het betrekken van de fysieke gevolgen van seksueel geweld. Deze fysieke gevolgen treft het merendeel van de slachtoffers, beïnvloed de mate van mentaal lijden enorm maar er is schrijnend weinig aandacht voor! Het te kort aan kennis hiervan de oorzaak.
Vragen als ‘Wat levert het ons als hulpverleners en de cliënten op om hier aandacht voor te hebben?’, ‘Welke fysieke beschadigingen ontstaan er door seksueel geweld?’, en ‘Welke praktische tips (zonder fysiek onderzoek) zijn te geven?’,  worden beantwoord. Door deze kennis zal het verwerkingsproces optimaler én sneller zijn en kan permanente beschadiging en zelfs onvruchtbaarheid voorkomen worden.
Femke vertelt ook over haar eigen fysieke traumata die zij heeft als gevolg van verkrachtingen.

Duur: Anderhalf uur per team/groep
Kosten: op aanvraag

‘Bespreken van beladen onderwerpen’
Lezing met interactie!
Het bespreken van taboe-gevoelige onderwerpen lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk blijkt dit toch lastig te zijn. Om te beginnen moeten de onderwerpen voor de hulpverleners/docenten zelf niet beladen zijn om te bespreken, want als het voor ons als lastig is zal de cliënt/leerling er ook niet snel over spreken.  Leer in deze workshop welke onderwerpen er zo beladen zijn en met welke interventies de bespreekdrempel verlaagd kan worden. Hierdoor kunnen cliënten in de gezondheidszorg beter gehoord en geholpen worden. Jongeren kunnen op school gerichter worden begeleidt en door niet te hoeven gissen naar wat er speelt kan passende hulp gevonden worden.

Niet alleen het spreken met cliënten krijgt aandacht maar tevens het bespreekbaar maken van teamonderwerpen komt aan de orde!

Dit is een interactieve workshop waarbij teamleden ook veel van elkaar kunnen leren. Onderling kennis delen is immers de basis van een optimale samenwerking! Onderwerpen mogen vooraf zelf ingebracht worden.

Duur: 2 uur per team/groep (max. 20)
Kosten: op aanvraag

Combinatie-lezing
Informatieve lezing voor grote groepen over het bespreekbaar maken van beladen problemen en  de fysieke gevolgen van seksueel geweld.

Duur: 2,5 uur per team/groep
Kosten: op aanvraag


Algemene voorwaarden (+ tariefsamenstelling)

Deze zijn op te vragen via tabblad ‘contact’  of een email naar: traumamist@gmail.com.

In muren deuren maken

Een herstelgericht programma (groep of individueel) waarmee middels non-verbale elementen getracht wordt toch in gesprek te komen over onderwerpen die nog niet zijn gedeeld. Vervolgens is er ruimte om naar de toekomst te kijken; hoe verder na de verwerkingsgerichte behandeling? Met focus op de toekomst en dat wat wél kan.

Show to Tell, een bijzondere behandelaanvulling

Deze methode, die Femke Alsemgeest heeft ontwikkeld in het kader van TraumaMist, is erop gebaseerd dat het trauma van de cliënt tot in detail in kaart wordt gebracht: aanduiden, als antwoord op de vragen die therapeut stelt. Dit kan middels tastbaar materiaal zoals poppen en nepwapens, maar ook door emoticons, een kleurenwaaier, pictogrammen, plattegronden en internet.
Door het trauma in kaart te brengen deelt de cliënt hetgeen hem/haar is overkomen; en daar gaat het om! Het is niet belangrijk het woord “verkrachting”, “bermbom”  of “treinspringer” hardop te zeggen.
De kans is groot dat het de cliënt vervolgens wel lukt om letterlijk te spreken over de klachten die de cliënt in het heden ervaart; slaapproblemen, eetproblemen, flashbacks of andere vormen van dissociatie en somberheid. De therapeut is snel volledig op de hoogte van het trauma, dus er kan dan effectief behandeld worden met de therapie die volgt op Show to Tell, dit kan iedere therapie zijn.

Voor de andere TraumaMist-programma’s: zie het boek “Doorbreek de Stilte”.

Het belangrijkste is dat wanneer je vastloopt door een enkelvoudig of meervoudig trauma:

DOORBREEK DE STILTE. PUUR VOOR JEZELF.

En dat betekent niet dat je er per definitie letterlijk over hoeft te spreken.